2020-21

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

Διευθύντρια: Μιχαηλίδου Ανδρομάχη

ΠΕ02

Καραμάνης Γεώργιος

ΠΕ01

Γιώργου Αθανάσιος

ΠΕ02

Σαββίδου Μαρία ΠΕ02

Τιφτίκογλου Ιορδάνης

ΠΕ03

Κιουτσούκης Γεώργιος

ΠΕ04

Δουκίδου Μαρία ΠΕ04

Φιλιππίδου Νικολέττα

ΠΕ05

Κοκκινίδου Μαρία

ΠΕ06

Κοροσιάδης Μουράτης

ΠΕ07

Βάττη Δέσποινα ΠΕ08

Παπαδόπουλος Μιλτιάδης

ΠΕ11

Χρυσομαλίδου Αναστασία

ΠΕ81

Μαραγκός Γεώργιος

ΠΕ86


Print