Β'Φάση Αιτήσεων Εγγραφής σε ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

Οι μαθητές/τριες που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής στο
e-εγγραφές από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019 (ώρα 09:00) έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 (έως ώρα 23:59).

Print