Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στην Α΄Τάξη Γενικού Λυκείου ή ΕΠΑΛ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Οι κηδεμόνες των μαθητών /τριών που θα εγγραφούν στην Α΄ ΤΑΞΗ Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της εφαρμογής e- eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://e-eggrafes.minedu.gov.gr από τις 18 Ιουνίου και ώρα 09:00 ως 2 Ιουλίου και ώρα 23:59 συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. αριθμός μητρώου, έτος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.)

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαραίτητοι είναι οι κωδικοί ΓΠΠΣ (taxis) του γονέα ή κηδεμόνα που έχει καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα του σχολείου.

Για οποιοδήποτε κώλυμα επικοινωνήστε με το σχολείο (25210-93343).

Πληροφορίες για την επόμενη βαθμίδα (μαθήματα επιλογής, ομάδες κ.λπ.) θα βρείτε στην εφαρμογή.


Print