Κοινωνική Λειτουργός 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας τοποθετήθηκε για το σχολικό έτος 2020-2021 Κοινωνική Λειτουργός στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη σχολικών μονάδων».

Κάθε Τετάρτη θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας με επίκεντρο το παιδί και τις ιδιαίτερες ανάγκες του. Θα υπάρχει η δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες να την συναντήσουν, για τυχόν καταστάσεις που τους προβληματίζουν, κατόπιν συνεννοήσεως  με το σχολείο. 


Print