Εικονικά πειράματα και προσομοιώσεις για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Εικονικά πειράματα και προσομοιώσεις για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

ΕΚΦΕ Δράμας

Υπεύθυνος: Παζούλης Παναγιώτης

http://ekfe.dra.sch.gr/

 

 

Τα εικονικά πειράματα και οι προσομοιώσεις που προτείνονται έχουν επιλεγεί με κριτήριο να:

Αφορούν τη διδακτέα ύλη της φυσικής Γυμνασίου – Λυκείου

Να είναι απλά στον χειρισμό

Να δουλεύουν χωρίς πολλές απαιτήσεις σε υλικό και μόνο με τη χρήση ενός φυλλομετρητή

Έχουν δοκιμαστεί όλα στους φυλλομετρητές Chrome, Firefox και Edge,  και λειτουργούν άψογα.

 

Ευθύγραμμη Ομαλή κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/omali.html

 

Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/omalaMetabalomeni.html

 

Ελεύθερη Πτώση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/freeFall/freeFall.html

 

Οριζόντια βολή

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/projectileMotion.html

 

Κυκλική κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/circular%CE%9Cotion.html

Μάζα και ελατήρια

https://phet.colorado.edu/sims/html/masses-and-springs/latest/masses-and-springs_el.html

 

Νόμος του Hooke

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_el.html

Συνισταμένη δύο δυνάμεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/sinistameni/sinistameni.html

 

2ος Νόμος του Νεύτωνα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/secondLaw/secondLaw.html

 

3ος Νόμος του Νεύτωνα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/thirdLaw/thirdLaw.html

 

Τριβή

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/trivi/trivi.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/friction/latest/friction_el.html

 

Κεκλιμένο επίπεδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/keklimenoEpipedo/keklimenoEpipedo.html

 

Έργο δύναμης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/al/files/htmls/ergo/ergo.html

 

Νόμος Coulomb

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/coulombLaw.html

https://phet.colorado.edu/sims/html/coulombs-law/latest/coulombs-law_el.html

 

Ηλεκτρικό κύκλωμα

https://phet.colorado.edu/sims/html/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab/latest/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab_el.html

 

Νόμος του Ohm

https://phet.colorado.edu/sims/html/ohms-law/latest/ohms-law_el.html

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rezistors1.html

 

Παράλληλη Σύνδεση αντιστάσεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rezistors2.html

 

Επαγωγή, Νόμος Faraday

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_el.html

 

Εναλλασσόμενο ρεύμα

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/ac.html

 

Ελαστική κρούση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/collisions.html

 

Πλαστική, ανελαστική, ελαστική κρούση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/plasticCollision.html

 

Απλή Αρμονική Ταλάντωση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/oscillation.html

 

Εξαναγκασμένη ταλάντωση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/forcedVibration.html

 

Σύνθεση Ταλαντώσεων

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/compositionOscillations.html

Πίεση

https://phet.colorado.edu/sims/html/under-pressure/latest/under-pressure_el.html

Ισορροπία ρευστού

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/pressure.html

 

Εξίσωση Bernoulli

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/bernoulliEquation.html

 

Θεώρημα Torricelli

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/torricelli.html

 

Κύλιση Τροχού χωρίς ολίσθηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rigidBody.html

 

Ροπή δύναμης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/torque3D.html

 

Θεμελιώδης Νόμος Στροφικής Κίνησης

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rotationSecondLaw3D.html

 

Κύλιση Τροχού σε κεκλιμένο επίπεδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/rollingInclinePlane.html

 

Αρχή Διατήρησης Στροφορμής κατά την κρούση σφαίρας με ράβδο

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/collisionAndConservationOfAngularMomentum.html

 

Έργο δύναμης στην στροφική κίνηση

https://www.seilias.gr/images/stories/html5/work.html