Κανονισμός σχολικής βιβλιοθήκης

Κανονισμός σχολικής βιβλιοθήκης

  • Μέλη της σχολικής Βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μαθητές του Γυμνασίου Φωτολίβους.
  • Μπορούν να δανειστούν 1-2 βιβλία για δύο εβδομάδες. Αν δεν ολοκληρώσουν την ανάγνωση μπορούν να πάρουν παράταση, αφού ενημερώσουν τον/την υπεύθυνο.
  • Προσέχουν τα βιβλία που δανείζονται και δεσμεύονται να τα επιστρέφουν στην ίδια κατάσταση. Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας ανανεώνουν το βιβλίο.
  • Δεν δανείζουν το βιβλίο σε συμμαθητές τους μέσα στην προθεσμία που το έχουν, αλλά το επιστρέφουν, για να το δανειστεί ο επόμενος ενδιαφερόμενος.
  • Στη βιβλιοθήκη δεν φέρνουμε φαγητό ή νερό, χυμούς κ.λπ.
  • Αφήνουμε τις τσάντες σε άλλο χώρο π.χ. στην αίθουσα.
  • Κάνουμε ησυχία, κρατάμε τη σειρά προτεραιότητας.
  • Αναζητούμε βιβλία βλέποντας στα ράφια ή ζητάμε από τον υπεύθυνο το συγκεκριμένο, αν το γνωρίζουμε. Αν όχι, ζητάμε να μας προτείνει εκείνος ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας.
  • Τηρούμε τις ημερομηνίες δανεισμού επιστροφής και αν θέλουμε, συμπληρώνουμε το έντυπο της βιβλιοπαρουσίασης.
  • Αν έχουμε προτάσεις για τη λειτουργία και τη βελτίωσή της σχολικής μας βιβλιοθήκης τις καταθέτουμε είτε προσωπικά είτε μέσω των μαθητικών συμβουλίων των τάξεων.

Print